Kondiční trénink

Mladí i elitní sportovci čelí velkým fyzickým i psychickým nárokům.

Bez kvalitní a systematické fyzické přípravy nejsme schopni dlouhodobě odolávat náporům, které přináší každodenní trénink. Vlivem nedostatečné úrovně pohybových schopností a rychle nastupující únavě dochází k nepřesné realizaci a ke snížení kvality sportovní techniky. 

Tréninkový proces se snažíme maximálně individualizovat potřebám sportovce. Kondiční trénink se však nemusí vždy podobat pohybové struktuře daného sportu, ale měl by v první řadě vytvořit základ (předpoklad) pro konkrétní sport, aby sportovec mohl dosahovat nejvyššího potenciálu po co nejdelší dobu. 

všeobecná příprava » sportovně-specifická příprava

Během spolupráce si dáváme záležet na detailní diagnostice pomocí moderní přístrojové technologie a screeningu. Naším cílem je, aby sportovec neplýtval svým časem a energií, ale aby získal kontrolu nad svou připraveností a dosáhl lepších výkonů, a přitom si tréninkový proces užíval. Pomůžeme vám vybudovat stabilní základy, optimalizovat pohybové vzory a zlepšit motorické schopnosti, které vás následně v daném sportu posunou na další úroveň.

 

Co nabízíme?

  • Osobní trénink – pro jednotlivce
  • Semi-private trénink – pro menší skupinu
  • Skupinový trénink – pro větší skupinu
  • Kondiční tréninky IN-SEASON nebo OFF-SEASON
  • On-line trénink trénink doma prostřednictvím zaslaného odkazu 
  • In-house trénink – trénink doma s trenérem
  • Sportovní diagnostika – Testování pohybových schopností, Analýza běžeckého stylu, Analýza variability srdeční frekvence, Skinfold measurement aj.
  • Osobní i on-line konzultace – ohledně sportovní výživy a suplementace aj.
  • Programming – koncepce tréninkového plánu

Rozpoutej svůj potenciál

Jsme tým mladých lidí s vlastními sportovními zkušenostmi, specializovaným vzděláním a praxí. Posuňte se s námi ve svém výkonu zase o krok dále a zvyšte svou efektivitu v tréninku.

dozvědět se více