Naša filozofia

Trocha teórie na úvod, aby ste nás pochopili.

Každý športový výkon ovplyvňuje rad faktorov. Na základe osobných skúseností sme sa špecializovali na oblasti, ktoré považujeme za zásadné vo svete športu. Nezáleží na tom, či ide o dieťa, hobby alebo vrcholového športovca. Princíp je úplne rovnaký.

  1. Mentálny tréning - šport je predovšetkým o hlave - koncentrácia, self-talking
  2. Kondičný tréning - optimalizácia motorických schopností - kompenzácia jednostrannej záťaže, všeobecný a športovo-špecifický rozvoj pohybových schopností
  3. Fyzio tréning - kompenzovaný pohybový aparát - ekonomický pohyb, mobilita, stabilita, mechanika dýchania
  4. Neurovizuálny tréning - športový výkon je náročný ako pre telo, tak aj pre oči - pozornosť, dynamická ostrosť, periférne videnie, čítanie hry
  5. Športová diagnostika – akákoľvek funkčná či pohybová nedostatočnosť znižuje tréningovú adaptáciu a výkon
  6. On-line coaching – vzdialenosť nás nezastaví

Práve z týchto 5/6 typov limitácií vychádzajú naše služby.

Mentálny tréning Kondičný tréning Fyzio tréning Neurovizuálny tréning Športová diagnostika On-line coaching

Našim klientom teda ponúkame komplexnú starostlivosť a prístup v rámci každej z našich jednotlivých služieb. Ďalej medziodborové prepojenie, ak sa rozhodnete riešiť svoju športovú prípravu na viacerých úrovniach. Vytvorili sme koncept, kedy na základe individuálneho prístupu ku klientovi a zároveň tímovou prácou jednotlivých špecialistov, má športová príprava pre našich klientov zmysel.

Spolupracujeme s množstvom reprezentantov a mladých športovcov v niekoľkých desiatkach športových disciplín. Venujeme sa aj rekreačným športovcom, pre ktorých je šport iba vášňou a spôsob trávenia voľného času.

Rozpútaj svoj potenciál

Sme tím mladých ľudí s vlastnými športovými skúsenosťami, špecializovaným vzdelaním a praxou. Posuňte sa s nami vo svojom výkone zase o krok ďalej a zvýšte svoju efektivitu v tréningu.

dozvedieť sa viac