Neurovizuálny tréning

Rovnako ako sme schopní zlepšiť pohybové schopnosti pomocou špeciálneho tréningu, môžeme aj zlepšiť kognitívny výkon prostredníctvom neurovizuálneho tréningu.

Športový výkon elitnej úrovne je založený na mentálnej kapacite športovca.

Mentálna únava je hlavnou príčinou fyzickej únavy, ktorá vedie k stratám koncentrácie, diskoordinácii pohybov, zraneniu a všeobecne k horšiemu športovému výkonu. Pokiaľ mozog už nestačí spracovávať podnety zo svojho okolia, preťaží sa a vysiela núdzové signály do celého tela, aby sme spomalili a šetrili svoje zdroje. Výskumy kognitívnych schopností dnešných športovcov ukazujú, že špičkoví športovci majú lepšie kognitívne funkcie ako amatéri. To im dáva konkurenčnú výhodu vedúcu k rýchlejšiemu a presnejšiemu riešeniu situácií v dynamicky sa meniacom prostredí, rýchlejšej orientácii, lepšej koordinácii, zvýšenej koncentrácii, rýchlejšiemu rozhodovaniu, k skráteniu reakčnej doby a nižšiemu vnímaniu úsilia, vyhodnoteniu a okamžitej reakcii.

Naším poslaním je zlepšiť funkciu očí a zrýchliť proces videnia našich športovcov trénovaním očí a mozgu, aby čo najdlhšie udržali kvalitu pohybu, zvládali spracovávať mnohé informácie zo svojho športovo-špecifického prostredia a získali konkurenčnú výhodu nad svojimi súpermi.

 

ČO PONÚKAME?

  • Diagnostika zraku (screening) u nášho partnera
  • Osobný neurovizuálny tréning pre športovcov
  • Základný tréningový plán

Rozpútaj svoj potenciál

Sme tím mladých ľudí s vlastnými športovými skúsenosťami, špecializovaným vzdelaním a praxou. Posuňte sa s nami vo svojom výkone zase o krok ďalej a zvýšte svoju efektivitu v tréningu.

dozvedieť sa viac