Kondičný tréning

Mladí aj elitní športovci čelia veľkým fyzickým aj psychickým nárokom.

Bez kvalitnej a systematickej fyzickej prípravy nie sme schopní dlhodobo odolávať náporom, ktoré prinášajú každodenný tréning. Vplyvom nedostatočnej úrovne pohybových schopností a rýchlo nastupujúcej únave dochádza k nepresnej realizácii ak zníženiu kvality športovej techniky.

Tréningový proces sa snažíme maximálne individualizovať potrebám športovcov. Kondičný tréning sa však nemusí vždy podobať pohybovej štruktúre daného športu, ale mal by v prvom rade vytvoriť základ (predpoklad) pre konkrétny šport, aby športovec mohol dosahovať najvyšší potenciál po čo najdlhšiu dobu.

všeobecná príprava » športovo-špecifická príprava

Počas spolupráce si dávame záležať na detailnej diagnostike pomocou modernej prístrojovej technológie a skríningu. Naším cieľom je, aby športovec neplytval svojim časom a energiou, ale aby získal kontrolu nad svojou pripravenosťou a dosiahol lepšie výkony, a pritom si tréningový proces užíval. Pomôžeme vám vybudovať stabilné základy, optimalizovať pohybové vzory a zlepšiť motorické schopnosti, ktoré vás následne v danom športe posunú na ďalšiu úroveň.

 

Čo ponúkame?

  • Osobný tréning - pre jednotlivcov
  • Semi-private tréning – pre menšie skupinu
  • Skupinový tréning – pre väčšie skupinu
  • Kondičné tréningy IN-SEASON alebo OFF-SEASON
  • On-line tréning – tréning doma prostredníctvom zaslaného odkazu
  • In-house tréning – tréning doma s trénerom
  • Športová diagnostika – Testovanie pohybových schopností, Analýza bežeckého štýlu, Analýza variability srdcovej frekvencie, Skinfold measurement a iné.
  • Osobné aj on-line konzultácie – ohľadom športovej výživy a suplementácie apod.
  • Programming – koncepcia tréningového plánu

Rozpútaj svoj potenciál

Sme tím mladých ľudí s vlastnými športovými skúsenosťami, špecializovaným vzdelaním a praxou. Posuňte sa s nami vo svojom výkone zase o krok ďalej a zvýšte svoju efektivitu v tréningu.

dozvedieť sa viac