doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, Ph.D.

Miro je športový psychológ, tréner, vysokoškolský učiteľ na KTVŠ FF UMB Banská Bystrica, lektor Trénerskeho vzdelávacieho centra UMB a Slovenskej asociácie kondičných trénerov. Je spoluzakladateľ a metodík národného programu Tréneri v škole na Slovensku, zakladateľ a hlavný tréner Centra bojových umení mládeže Budokan Zvolen, bývalý reprezentant, reprezentačný tréner a predseda trénersko-metodickej komisie Slovenského zväzu karate.

Vyštudoval Učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky, trénerstva a psychológiu na PF a FF UMB v Banskej Bystrici, kde ďalej pôsobí ako učiteľ. Prednáša Psychológiu športu, Psychomotoriku v športovej príprave, Teóriu a didaktiku úpolov, karate a sebaobrany. Je autorom a spoluautorom 81 odborných a vedeckých publikácií. Svoju vedeckú činnosť zameriava na výskum v oblasti psychológie športu, športovej prípravy v úpolových športoch a didaktiky úpolov v školskej telesnej a športovej výchove.

Ako športový psychológ sa zameriava na prácu s vrcholovými športovcami v individuálnych športoch. Za svoj doposiaľ najvýznamnejší úspech považuje účasť svojej klientky na Olympijských hrách a 4. miesto na majstrovstvách Európy v atletike.

Aktuálne sa venuje športovej a mentálnej príprave niekoľkých reprezentantov Slovenskej, Rakúskej a Českej republiky v karate v disciplíne kata, slovenskému reprezentantovi v športovej streľbe a reprezentantke v atletike.

ODBORNÉ KURZY:

  • Diplomovaný tréner I. triedy v karate, 2004
  • Kurz autogénneho tréningu I, 2009
  • Kurz autogénneho tréningu II, 2010
  • DNS športová časť I – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa prof. Pavla Koláře, 2019
  • DNS športová časť II – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa prof. Pavla Koláře, 2019
  • Medzinárodná trénerská licencia v karate - WKF Certified Kata and Kumite Coach, 2021

Rozpútaj svoj potenciál

Sme tím mladých ľudí s vlastnými športovými skúsenosťami, špecializovaným vzdelaním a praxou. Posuňte sa s nami vo svojom výkone zase o krok ďalej a zvýšte svoju efektivitu v tréningu.

dozvedieť sa viac